Dag: 27 oktober 2010

  • Har man AHDH så blir den yttre bekräftelsen gärna min sanning……

    Även idag är ämnet intressant om NPF och skola i SvD. Äntligen ser jag även en annan infallsvinkel på spektaklet. Skolan, search resurser och diagnoser. I våran kommun räcker det inte med diagnos, utan här skall barnet helst vara familjehem, en annan kommun som betalar, där till krävande diagnos. Den krävande diagnosen är till för […]

×

Like us on Facebook