Dag: 10 maj 2022

  • En tjejlunch eller är det kanske en tantlunch?

    Är det någon skillnad på tjej och tantlunch? Tror inte det tror vi kommer att snacka som vanligt som då när vi var yngre. Idag fick jag hoppa badet. Har annat för mig. Nu på förmiddagen, ska jag träffa fd fd i några rader gamla kolleger. Under några år träffade vi minst en gång om…

×

Like us on Facebook