Tema ADHD


Från början var detta inlägg flera sidor långt, Jag inser att det är min ADHD, mitt fokus som gjorde att det blev så långt. Jag fastnade i tiden och stunden. Inget annat existerade. Men för att bli mera human emot dig som läser har jag kortat ner inlägget för att det ska orkas läsas. Tema ADHD, det var där allt började en gång då för länge sedan. Då när jag fick min diagnos. Det var då jag skrev min bok, det var då jag gick i olika gruppkonselationer. Det var då jag träffade andra som hade liknade till och otillgångar. Jag lärde mig massor trodde att all den kunskapen som fanns där skulle vara lätt att få ut i samhället. Idag ser jag att vi fortfarande inte vet. Fast vi kanske vet en tiondel mera. Kanske jag hoppas det i alla fall. Hur som helst håll utkik efter Tema ADHD, här finns att läsa. Först lite helt vanlig text, vad det handlar om och vad det beror på. Senare mera reflektioner och situationer.

ADHD står för Attention Deficit Hyperaktivitet Disorder, det är en neuroutveckling som påverkar en persons förmåga att reglera sin uppmärksamhet och beteende. ADHD kan orsaka en rad symtom, inklusive:

  1. Uppmärksamhet Svårigheter att lägga märke till detaljer, lätt distraherad, glömsk, oorganiserad och har svårt att följa instruktioner. Uppmärksamhetsstörning är en term som används för att beskriva en försämring, av förmågan att upprätthålla och fokusera uppmärksamheten på en aktivitet eller uppgift under en längre tid. Detta kan leda till svårigheter att utföra dagliga aktiviteter och kan påverka en persons prestationer i skolan, arbete eller sociala situationer. Personer med ADHD kan ha svårt att upprätthålla uppmärksamhet på en uppgift, kan lätt bli distraherade av yttre stimuli. De kan också ha svårt att organisera och planera aktiviteter eller uppgifter, och kan ofta glömma eller tappa bort saker. Det gör att man lätt blir störd när man jobbar med krävande uppgifter.
  2. Hyperaktivitet: Överdriven rastlöshet, oro, springande eller klättrande i situationer, svårigheter att sitta stilla. Hyperaktivitet är en term som används för att beskriva en överdriven nivå av rörelse, aktivitet eller rastlöshet. Det är ett vanligt symtom vid neuropsykiatriska störningar såsom ADHD. Personer med hyperaktivitet kan ha svårt att sitta stilla och kan upplevas som impulsiva eller otåliga. De kan också ha svårt att vänta på sin tur eller att leka tyst, vilket kan leda till problem i skolan, sociala situationer eller på arbetsplatsen. Hyperaktivitet kan också förekomma vid andra hälsoproblem, såsom ångest, depression eller sömnstörningar. Det kan också vara en normal del av barndomen och ungdomen, men om det stör dagliga aktiviteter och sociala relationer kan det vara ett tecken på en underliggande sjukdom. Det är viktigt att söka hjälp om man upplever hyperaktivitet eftersom det kan påverka ens hälsa, välbefinnande och prestationer i skolan eller på arbetsplatsen. En tidig diagnos och lämplig behandling kan hjälpa till att förbättra symtomen och livskvaliteten. Hyperaktiviteten kan vara att då man sitter och ska vara still. Kan skaka på ett ben, knäppa på en bläckpenna, sitta och rulla på ett papper mm.
  3. Impulsivitet: Agera utan att tänka, avbryta andra, ta risker utan att överväga konsekvenserna. Impulsivitet är ett beteendemönster som kännetecknas av att man handlar, utan att tänka efter först eller utan att fundera över konsekvenserna av ens handlingar. Det kan innebära att man agerar snabbt, utan att överväga alternativ eller att man tar risker, utan att tänka på möjliga negativa resultat. Impulsivitet är vanligt förekommande vid vissa neuropsykiatriska störningar som ADHD, men det kan också förekomma hos personer utan någon diagnos. Impulsivt beteende kan orsaka problem i vardagen, såsom att orsaka konflikter, misslyckanden eller skada ens egen hälsa eller säkerhet. Personer som lider av impulsivitet kan ha svårt att hålla känslor under kontroll och kan ibland utveckla missbruk av droger eller alkohol. För att behandla impulsivitet kan terapi vara till hjälp för att lära sig hantera impulser och känslor, samt utveckla strategier för att bättre planera och organisera ens liv. Det finns också vissa läkemedel som kan hjälpa till att minska impulsivt beteende, men det är viktigt att diskutera alla behandlingsalternativ med en läkare. Om impulsivitet påverkar ens liv negativt eller orsakar problem i relationer eller arbete är det viktigt att söka hjälp. En tidig diagnos och behandling kan hjälpa till att hantera impulser och förbättra ens livskvalitet.

Exakt orsaken till ADHD är inte känd, men forskning tyder på att en kombination av genetiska, neurologiska och miljömässiga faktorer kan spela en roll. Det diagnostiseras vanligtvis under barndomen och kan fortsätta in i vuxen ålder.

ADHD kan hanteras genom en kombination av medicinering, terapi och livsstilsförändringar. Mediciner kan hjälpa till att förbättra koncentrationen och minska impulsivitet, medan terapi som beteendeterapi kan hjälpa individer att lära sig hanteringsstrategier och förbättra relationer med andra. Förändringar i kost och motion, samt användning av medvetenhetstekniker och skapande av struktur i den dagliga livet, kan också vara gynnsamt.

Att träffa andra med samma tillgångar och otillgångar kan göra underverk. Det kan vara den första gången personen i fråga känner sig normal, inte konstig och accepterad. Kosten gör underverk för vissa. Uteslut socker, snabbmat, var noga med att du äter oprossesad mat utan massa tillsatser. Motion, och åter motion gör underverk. Att vara här och nu, gör underverk. Att vara här och nu kan vara vinterbad. Det var i alla fall där jag lärde mig vad här och nu var för något.

Lev idag just nu, igår finns inte kvar och morgondagen kommer först i morgon. Just nu gäller! Just precis nu är det som gäller.

Carina Ikonen Nilsson

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.