Kategorier
I F R Malix Impulsiva Framtids Resurser Jag föredrar att kalla mig impulsiv Malix självkänsla

kunskap

tänk vad mycket kunskap det finns i oss alla. I mig vilar tacksamhet för att jag finns, medical lever och andas. Att jag dessutom får tillfälle att vara i sammanhang där jag får vara mig. Det önskar jag att alla människor fick tillfälle att uppleva. Det borde vara en mänsklig rättighet. Tack för en hel […]