Kategorier
I F R Malix Impulsiva Framtids Resurser

Hjärnfonden till (H)järnkoll

Ge ett bidrag så ökar vi kunskapen, pharmacy   med kunskapen flyttar fördomar attityder och rädslor. Kunskap är även en källa till rätt behandling…….

till och med (H)järnkoll…….

http://www.hjarnfonden.se/