Dag: 8 mars 2011

  • Tänkt OM…..(H)järnkoll

    chefer med personalansvar saknar stöd och rutiner för hur man som chef hanterar psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Som ett sätt att stödja chefer ger Hjärnkoll nu ut handledningen ”Så gör du som chef” som bland annat ger svar på: Hur stödjer jag som chef på bästa sätt en anställd som mår dåligt? Hur motverkas negativ…

×

Like us on Facebook