Kategorier
I F R Malix Impulsiva Framtids Resurser Jag föredrar att kalla mig impulsiv Malix självkänsla

Familjestödsenheten

här är en länk om föreläsningar som är kvar i höst jag är med i en av dem. http://www.agrenska.se/Familjestodsenheten/