Dag: 8 maj 2012

  • Modefluga ADHD? SÅ DUMT!!!

    Jag blir så ledsen, order vissa säger att det är lite av en modefluga är det. Det här med ADHD, check nu ska varenda människa ha det.  Men det var inte därför jag för många år sedan gjorde den långa och segdragna utredning för att utesluta eller innesluta om jag hade diagnos.  Innan jag fick […]

  • Temadag om Psykisk ohälsa på pulsen i Borås

    Temadag om Psykisk ohälsa på pulsen i Borås Inom projektet Arbetsmarknadsnoder har Sjuhäradsnoden anordnat en temadag om psykisk funktionsnedsättningar för chefer, pills fackliga representanter och andra medarbetare i regionens förvaltningar i Sjuhärad. Temadagen inleddes med att Johanna Ottosson hälsade alla välkomna och berättade om Arbetsmarknadsnoderna. Hon förklarade syfte och politikernas vilja med projektet.Johanna presenterade sedan […]

×

Like us on Facebook