Etikett: förelasningar

  • Tacksamheter

    Har haft en dag i återblickar, help blir förundrad över hur mycket som hänt under några år. Allt beror på att jag låter mig vara mig. Innan jag fick diagnos gjorde jag allt, pill för att dölja allt som var med mig jag. Gjorde allt för att inte visa eller låta någon förstå att jag…

  • Återblick av Ågrenska den 24 nov 2011.

    En kunskapens dag. En dag då jag lärde mig massvis. Dagen som var en heldag på Ågrenska. Svenny Kopp berättade intressanta kunskapshöjande saker om flickor med autism på morgonen. Efter fika framtill lunch så berättade hon om flickor med ADHD. Jag till och med kände tårar som rann ner för min kind. Tårar som visade…

  • Föreläsningar på Familjestödsenheten

    Välkommen till höstens öppna föreläsningar på Familjestödsenheten2011Adress: Kruthusgatan 17 plan 6, troche 411 04 Göteborg  Onsdagen den 28 september 2011 kl 19.00-21.00 Trots svårigheter kan livet bli bra Malene Larssen berättar om sin undersökning om hur föräldrar till barn medneuropsykiatriska funktionshinder har det     Onsdagen den 5 oktober 2011 kl 19.00-21.00 Sexualitet, search lust…