Självkänsla positiv uppfattning om sig själv.


Att ha en bra självkänsla handlar om att ha en positiv uppfattning om sig själv och sin förmåga. En person med god självkänsla kan känna sig säker på sig själv och sina handlingar, har lättare att hantera stress och motgångar i livet. Här är några aspekter som kan bidra till en god självkänsla:

  1. Acceptans av sig själv: En person med god självkänsla accepterar sig själv för den man är, med både styrkor och svagheter. Att ha en realistisk bild av sig själv och undvika självkritik kan hjälpa till att stärka självkänslan.
  2. Positiv självbild: Att ha en positiv självbild innebär att man ser sig själv som en värdefull person. Att ha god självkänsla handlar inte om att tro att man är perfekt, utan att ha förmågan att se det goda i sig själv. Se sina tillgångar och våga be om hjälp när det behövs.
  3. Tillit till sig själv: Att ha tillit till sin egen förmåga att hantera situationer och problem kan stärka självkänslan. Att ha tillit till sig själv innebär också att man vågar ta risker och utmana sig själv. Men även vara så ödmjuk att man i situationer ibland ber om hjälp.
  4. Självrespekt: Att respektera sig själv innebär att man tar hand om sin egen hälsa och välbefinnande. Det kan innebära att man sätter gränser och säger nej till saker som inte känns bra för en själv.
  5. Positiva relationer: Att ha positiva relationer med andra människor kan bidra till en god självkänsla. Att känna sig sedd och hörd av andra människor kan stärka självkänslan och öka självförtroendet. Att välja sina vänner, inte bli vald av vem som helst.

Att arbeta med att stärka sin självkänsla kan vara en process som tar tid och kräver självreflektion och självmedvetenhet. Att söka stöd och hjälp från professionella kan också vara ett sätt att få hjälp att hantera negativa tankemönster och utveckla en mer positiv syn på sig själv och livet.

Självkänslojobb är ett jobb som görs hela tiden. Genom att i bland fråga sätta sina egna tankar och uppfattningar om sig själv. Vilken sanning bor det i att det jag tänkte just nu, är sant? Vad finns det för bevis att alla skulle klara av just det här som var så svårt för mig? Bara för att jag inte klarade av just det här idag, säger inte att hela jag är värdelös. Stygga, dumma mindre upplyftande tankar ska jobbas med, för dom är inte sanna. Ifråga sätt dig själv, när du slår ner på dig i dina tankar.

Var din egna bästa vän. Det är den bästa vän du någonsin kommer att få. Dessutom ska du stå ut med dig själv hela livet. Hur skulle du göra om din vän mådde som du mår just nu? Då hade du antagligen gjort helt annorlunda än det du gör nu när du ramlat ner i gropen. Du hade hjälpt vännen upp. Själv sitter du kvar och brottar ner dig i leran. Det finns andra människor som skulle kavla upp ärmarna och ta sig upp ur gropen av söndriga falska tankar. Det kan du med, om du hanterar dig själv som en vän.

Jag brukar själv tänka, i gropfall på hur jag skulle göra om det var någon annan som satt i gropen. Då skulle jag inte klanka ner på, utan försöka hjälpa gropsittaren upp. När man ramlar och slår sig behöver vi omtanke, omplåstring och någon som tröstar. Vi behöver i bland trösta oss själva. Trösta och krama om oss själv.

Ta hand om dig.

Tacksamhet.

  1. Tack för att jag vaknade idag
  2. Tack för att jag får en dag till i livet för att ta hand om mig själv och de som är mina viktiga personer.
  3. Tack för att jag har möjligheten idag att göra något som är bra för mig.
  4. Tack till livet

Lev idag just nu igår finns inte kvar och morgondagen kommer först i morgon.

Carina Ikonen Nilsson

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.