Dag: 9 maj 2012

  • Hur olika får man vara?

    Lunchföreläsning 29 majHur olika får man vara?Arbetsmarknadsnod Göteborg bjuder in till en öppen föreläsning som riktar sig till alla medarbetareinom VG-regionen och till våra samarbetspartners Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.Att erbjuda alla personer likvärdiga möjligheter till anställning i regionen utan att kön, mind ålder, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller könsöverskridande identitet är ett mål i Personalvision […]

  • Varför vill ingen leka med Dennis och Stina?

    Nu är Dennis här igen. Denna gång med sin kusin Stina. Dennapopulära bok kom ut år 2000 som en sannsaga om en pojke medADHD berättad och ritad av sin mamma för att hjälpa barn attförstå vilka svårigheter dessabarn har. Nu berättar vi ocksåom flickan Stina och beskriverhennes svårigheter i vardagen.Båda barnen har ADHD.Bildberättelsen är riktad […]

×

Like us on Facebook