Hur olika får man vara?

Lunchföreläsning 29 maj
Hur olika får man vara?
Arbetsmarknadsnod Göteborg bjuder in till en öppen föreläsning som riktar sig till alla medarbetare
inom VG-regionen och till våra samarbetspartners Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Att erbjuda alla personer likvärdiga möjligheter till anställning i regionen utan att kön, mind ålder, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller könsöverskridande identitet är ett mål i Personalvision 2021. Projekt Arbetsmarknadsnoderna arbetar aktivt med att sprida kunskap om våra olikheter.
http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/projekt-och-Mer om projektet kan du läsa på beslut/Projekt/Arbetsmarknadsnoder/ och på www.vgregion.se/arbetsmarknadsnoder

image

(H)järnkolls attitydambassadörer, Carina Ikonen-Nilsson
och Henrik Ragnevi beskriver hur det är att leva med psykiska
funktionsnedsättningar. Mångfald i en arbetsgrupp är en tillgång för att ta
vara på och acceptera våra olikheter.
Läs mer om Hjärnkoll på www.hjarnkoll.org
Ingrid Karlsson, chef inom Regionservice kommer från en
mångkulturell arbetsplats. Hon arbetar aktivt med mångfald och
bidrar med sina erfarenheter.
Tid: Den 29 maj klockan 11.15 – 12.45
Plats: Sahlgrens aula, Sahlgrenska sjukhuset
Har du frågor kontakta:
Anmälan görs via Regionkalendern senast den 22 maj.
Deltagandet är kostnadsfritt, anmälan är bindande.
Monica Frejd Stillberg, tfn 031-343 27 70
Vi bjuder på lunchsmörgås och dryck.
monica.frejd.stillberg@vgregion.se
Annika Helin, tfn 031-343 27 73
annika.helin@vgregion.se
Moniqa Rosendal, tfn 010-473 78 52
moniqa.rosendal@vgregion.se

Varför vill ingen leka med Dennis och Stina?

Nu är Dennis här igen. Denna gång med sin kusin Stina. Denna
populära bok kom ut år 2000 som en sannsaga om en pojke med
ADHD berättad och ritad av sin mamma för att hjälpa barn att
förstå vilka svårigheter dessa
barn har. Nu berättar vi också
om flickan Stina och beskriver
hennes svårigheter i vardagen.
Båda barnen har ADHD.image
Bildberättelsen är riktad till
barnet själv, purchase kompisarna, site
syskonen och släktingarna.
I bokens andra del får föräldrar
och andra vuxna i barnets
omgivning kunskap om ADHD
och tips och råd i vardagen.
Vi som skrivit, ritat och
berättat är:
Annika Bengtner – pedagog och
ansvarig för uppbyggnaden av
Familjestödsenheten för
föräldrar till barn med
neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, Ågrenska, Göteborg.
Birgitta Rennerfelt Iwarson – socionom, har arbetat med Annika
på Familjestödsenheten.
Jasmin Dagerhorn – ide´och illustration.
Beställ boken direkt från förlaget på
mail-adress: info@saveforlag.se
Priset är 200 kr inkl moms
Besök oss gärna på ; www.saveforlag.se
Varför vill ingen leka med
Dennis och Stina?
Att tala med barn om ADHD, med tips och råd i vardagen.
Varför vill ingen leka med Dennis och Stina?
ATT TALA MED BARN OM
ADHD
TIPS OCH RÅD I VARDAGEN
Säve Förlag
Säve Förlag Mimersvägen 47 433 64 Sävedalen info@saveforlag.se Pg 808634-0 Bg 5773-6449