Dag: 14 augusti 2015

  • Hur känner föräldrar det inför Skolstarten?

    I veckan kom det hem ett frågeformulär från Attention.  Jag är medlem i Attention som är en intresseförening för människor med NPF.  Frågorna var till för barnen och deras känslor in för skolans början. Nu säger jag inte att det är fel frågor eller fel målgrupp. Nej det gör jag inte, order för det är […]

×

Like us on Facebook