Kategorier
I F R Malix Impulsiva Framtids Resurser Jag föredrar att kalla mig impulsiv Malix

Vi tänder ljus i veckan

en själ för varje ljus, salve det är den mörka tiden.  För vissa är tiden mörk även när det är ljust ute.   Ute kan vara inne, see inne kan vara ute.  Psykisk hälsa har vi alla mer eller mindre av. Vi vet alla hur det är att vara ledsen, men tänk vissa kan ha glömt […]