Kategorier
I F R Malix Impulsiva Framtids Resurser

Psykepedia

Skrev ett inlägg på Psykepedia kan läsas här.

Kategorier
Malix

ADHD lära snabbt och nå dit.

Hade tänkt förklara hur bristfälligt kunnande i bygga upp och få ordning i grunderna på hemsida och blogg, är en o-tillgång i mina egenskaper.