Dag: 21 mars 2013

  • Stöd och resurs har nog ingen telefon.

    Inget samtal här som är något att komma med. Nej Kortis har inte ringt oss. Företaget som vi har använt oss av är ett privat bolag. Tycker det är konstigt att dom inte ser till att jag är nöjd som kund. Det är ju vi kunder som är deras kunder, for sale slutar vi upp…

×

Like us on Facebook