Kategorier
Malix

Hjälp mitt barn är mobbat

Något hände med inlägget som varit här, order Att det hände beror självklart på mig. Något jag gjorde, gjorde att det inlägg jag skrev försvann.  Vad jag skrev har jag inte riktigt koll på mera än att det handlade om Lisbeth Pipping, Hon  som skrivit kärlek och stålull.  Hon som skrivit en bok som jag satt uppe en hel natt för att läsa. Lisbeth Pipping som talade så att tankarna vaknade, så att det gjorde ont längs inne i. Som gjorde så att barn seglade förbi som var sådana där olyckskorpar som på något sätt hur det än var, så vågade vara som dom var. Det blev deras fall, inte så att dom föll i sitt egna liv men andras liv gjorde att de barnen blev korparna som aldrig fick på riktigt känna att dom dög bland kamrater. Hon skriver om mobbning, som även i dag är högaktuellt.  Idag visade hon att en ny bok går att inköpa snart. Nu fick hon hjälp av Lars Arrhenius.

Familjens vanmakt vid mobbning

I dagens DN (2013-05-20) intervjuas Max (fingerat namn) och hans föräldrar om hur Max mobbades svårt under sin skolgång och tvingades byta skola två gånger. Både Max och hans föräldrar beskriver sin vanmakt och ilska över att vuxna i skolan såg men inte agerade när Max blev utsatt. Om precis detta handlar boken ”Hjälp, mitt barn är mobbat!” Fakta och stöd till föräldrar och skola som utkommer i juni.

Varför just jag? Vad gör mobbning med den som blir utsatt? Hur ska jag som vuxen stöda ett barn som utsätts för mobbning? Varför börjar mobbningen igen på den nya skolan? Detta är några av de frågor som besvaras i boken.

Boken ger en fördjupad bild av de känslor och reaktioner som kan uppstå såväl hos den som blir utsatt som hos familj och närstående. I boken intervjuas elever, föräldrar och andra anhöriga om hur mobbningen påverkar dem och hur man kan hantera situationen. Boken innehåller också intervjuer med skolpersonal och konkreta råd om hur skolan kan förebygga och agera mot mobbning. Ett särskilt kapitel tar upp vad som händer när man anmäler till Barn- och elevombudet, BEO.

http://www.gothiafortbildning.se/72058859-product

 ”Hjälp – mitt barn är mobbat!” är skriven av Lisbeth Pipping och Lars Arrhenius.
hjälp 158