Nu är vi på G….

 

Jag var med! I går var jag nere i Göteborg, drug tillsammans med alla de andra Ambassadörerna i Västra Götalands region.  Det var  trevligt att träffa alla engagerade människor igen.

Trots regn, kyla så var det som ett skimmer runt vårt lilla tält.

Nu har vi möjligheten, vi alla tillsammans, oavsett om vi är ambassadörer eller inte så har vi alla en möjlighet att bidra.

Bidra genom bara tänka tanken.

FÖRÄNDRA ATTITYDER.

Psykisk hälsa är något som vi alla berörs av. 

Det handlar om att vi genom våra egna uppfattningar, kan göra skillnad. Okunskap bidrar till fördomar, fördomar är skydd för att slippa visa rädsla.

Rädsla, okunskap och fördomar hör inte hemma i 2010 talet.

För mig är det fantastiskt, jag har förmånen att få vara en del av alla de andra ambassadörerna.

Här vilar en massa tacksamhet hos mig.

Igår fylldes jag av energier när jag fick vara en del av all den positiva energin.

(H)Järnkoll

Genom (H)järnkoll så har försvinner myter, fördomar och okunskaper.

Psykisk hälsa är något som berör oss alla oavsett hur vi mår.

Om jag är deprimerad handlar det inte om att jag är klen,eller mera skör. Utan mera om att jag varit stark alldeles för länge.

Om jag reagerar på stress och inte orkar mer, ser jag det som sunt om jag lyssnar på min kropps signaler och tar hand om mig.

Jag är inte duktig om jag står ut lite till, det gör mig inte till mera mänsklig eller mera duglig människa. 

Vi är alla olika, unika underbara varelser. Livet  går inte ut på att vi ska misshandla oss själva.

Den jag behöver vara bästa vän  med, är mig, för mig, lär jag vara tvungen att umgås med hela livet.

Och till sist tack för en trevlig dag igår!

Handisam, attityduppdraget.

I dag fick jag ett samtal av kvinnan som jag känner sådan tillit till. På måndag ska vi träffas.  Ska bli spännade att ta del av hennes kunskaper. Kbt, health ska bli spännande.  Arbetet funkade bra igår alla extra timmar jag gjort känner jag nu ger utdelning, Nu i efterhand känns det  vara värt mödan.  Idag på morgonen tänkte jag att det spelade ingen roll att ta på broddarna under skorna, skulle ju bara till bilen.  På väg till bilen precis utan för trappan var det lite halt, så idag  fick jag prova på en saltomortal utan skyddsnät. Nu var den säkerligen inte så grasiös och vacker,  slog mig  ganska rejält i höften och armbågen.  Samtidigt som jag landade hade jag  synen framför mig hur enkelt det hade varit att ta på de broddar som låg på golvet.  Vissa straffar gud med en gång.

Tänkte skriva lite om den satsning som är på gång med attityduppdraget, som är ett spännande och viktigt uppdrag in för årsskiftet.Det kommer att utbildas attitydambassadörer.

Men kom på bättre tankar  jag klipper ut informationen som jag fick i mitt mail. En jätte satsning för att förändra attityderna i samhället.

Läs vidare här:

Kampanjlänen är beslutade

Västra Götalandsregionen, Uppsala och Västerbottens län blir kampanjlän under 2010 och 2011. Det innebär att länen kan få nära 1 miljon kronor vardera under de två åren till lokala aktiviteter. Men vi i projektgruppen vill understryka att kampanjen behöver hjälp genom en mängd samarbeten i hela landet.

» Läs nyhet om kampanjlänen på Handisams webbplats

» Uppmana dina kontakter att anmäla sig som möjlig samarbetspartner

Nära 300 attitydambassadörer

Snart har över 300 personer anmält sitt intresse att jobba som attitydambassadörer. Under projekttiden ska minst 75 personer utbildas, så just nu pågår en grannlaga uppgift att välja ut vilka 25 som kommer att utbildas i en första omgång i februari 2010. Kampanjlänen kommer att prioriteras, liksom att få en jämn fördelning mellan bland annat kön och ålder. Vill du ha mer information? Kontakta Anita Odell, anita.odell@nsph.se.

25–45-åringarna har sämre attityder

Opinionsundersökningen om allmänhetens kunskaper och attityder till psykisk sjukdom och psykiska problem planeras att vara klar i slutet av januari. 2053 personer har intervjuats av opinionsföretaget Novus. Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (Cepi) tolkar och bearbetar all data. Några preliminära siffror visar att vår målgrupp bland allmänheten, 25–45-åringarna, har sämre attityder till psykisk ohälsa än de intervjuade som helhet.

Vi planerar att lansera resultatet av undersökningen med ett pressmeddelande. Ännu är det oklart om det går att göra regionala jämförelser. Är det möjligt kommer regional statistik att stå i pressmeddelandet. Då behöver vi ha regionala talespersoner att hänvisa press till. Vi behöver också hjälp att puffa för nyheten till lokalpress och lokalradio. Tipsa om lokala talespersoner till mig, anki@handisam.se.

Attityduppdraget byter namn

Under januari 2010 byter attityduppdraget namn. På senaste referensgruppsmötet presenterades en hel lista med aktuella namn. Utifrån synpunkter och referensgruppens diskussion har Liedgren design jobbat vidare med fem namn. Styrgruppen har nu (16 december) beslutat att gå vidare med två namn. Vi återkommer så fort det nya namnet är beslutat.

Är du knäpp, eller?

Förra veckan hade Dagens Nyheter en artikelserie om vad negativa attityder till psykiska sjukdomar och psykiska funktionsnedsättningar innebär. I första artikeln presenterades vår attitydkampanj.

» Läs första artikeln om Marie Rånge (därifrån finns övriga fyra artiklar länkade)

Fortsättning följer

Jag planerar att regelbundet skicka information till oss som berörs av projektet. Skicka gärna mejlet vidare till andra som kan vara intresserade av innehållet men som inte sitter i referensgruppen. Jag sätter ihop en adresslista för framtida utskick. Mejla mig, anki@handisam.se, att du vill ha den här typen av information i framtiden.

God jul och Gott nytt år!

Till sist vill jag passa på att önska en god jul och gott nytt år till alla som firar helgerna. Till alla andra önskar jag en skön ledighet.

Med vänlig hälsning
Anki Grundelius, kommunikatör i Attityduppdraget

www.handisam.se/attityduppdrag

08-600 84 14
anki@handisam.se
Handisam – Myndigheten för handikappolitisk samordning
Arenavägen 63
121 77 JOHANNESHOV