Kategorier
Barn I F R Malix Impulsiva Framtids Resurser Jag föredrar att kalla mig impulsiv självkänsla Skola

ADHD DNA genetiskt arv

Adhd finns i trasigheter av hela kedjor i DNA. Alltså ett tydligt tecken på att det är ett genetiskt ARV. Arvslott, sovaldi Hur tydlig ska jag vara. Arv, just nu slås jag av lite historiska minnen, där jag ser på hur vissa suckar himlar med ögonen och alla “Att hon är så Ointresserad av …….”även […]